8. mai, 2015

Vindprojekten tar över bygden kring Fullsjön

www.ltz.se

De störs så mycket av ljudet från vindkraftverken att flera nu funderar på hur länge de ska orka bo kvar.

Informationen de boende fick inför vindkraftsprojekten var att de inte skulle påverkas av något ljud, och nu känner de sig lurade eftersom det inte blivit som de tänkt sig.

Ragunda 6. mai 2015