8. mai, 2015

Kystlynghei har blitt utvald naturtype

www.regjeringen.no

Da blir det kanskje slutt på konsesjoner til vindkraftverk i kystlyngheiene?

Kongen i statsråd har i dag (7. mai 2015) vedtatt at kystlynghei har status som utvald naturtype. Vedtaket omfattar 388 viktige og 284 svært viktige lokalitetar med eit samla areal på 834 km2.

- Ein uerstatteleg del av det norske naturlandskapet kan gå tapt. Kystlyngheia får derfor eit stempel som sier at den er viktigare enn annen natur, seier Klima- og miljøminister Tine Sundtoft.