17. apr, 2015

Hilsen fra styreleder Sveinulf Vågene i La Naturen Leve.

 

 

 

La Raskiftet Leve er medlemmer av La Naturen Leve. Her følger nyhetsbrev og hilsen fra nyvalgt styreleder Sveinulf Vågene.

  

Nyhetsbrev vedr. årsmøtet 25. mars 2015

 

 

 

 

 

 

Kjære medlemmer i La Naturen Leve!

 

25 mars, like før påske, ble det avholdt årsmøte i La Naturen Leve.

 

Følgende nye styre ble valgt:

 

Erik Brinchmann - Styremedlem

Olav Hjeljord - Styremedlem

Haavard Melbye - Styremedlem

Wiggo Svendsen - Styremedlem

Sveinulf Vågene - Styreleder

 

Våre to nye styremedlemmer Erik Brinchmann og Olav Hjeljord ønskes hjertelig velkommen til styret.

 

I tillegg til styret har LNL også en rekke rådgivere, og selv om Vidar Lindefjeld trer ut av styret, forteller han at han ufortrødent vil fortsette å arbeide for vår gode sak i rollen som politisk rådgiver.

 

Det nye styret vil som før fortsette å arbeide med problematikken omkring vindkraft med fokus på at LNL skal:

 

  • Være et samlingspunkt for lokale grupper av vindkraftmotstandere i Norge
  • Påvirke sentrale politikere og beslutningstakere til å tenke nytt om norsk energipolitikk og vindkraftens plass i denne

Jeg tror denne oppgaven i stor grad vil bestå i å skape en realitetsorientering hvor vi må ta hull på de mange mytene som eksisterer omkring vindkraften

  • Bistå lokale grupper med faglige råd og arrangere seminarer og møter

 

Vi planlegger også i løpet av våren en medlems- og informasjonskampanje på sosiale media. Her kan alle medlemmer enkelt bidra ved for eksempel å «like» kampanjen på Facebook.

 

Med vennlig hilsen og ønske om en fin vår uten flere vindkraftkonsesjoner,

 

Sveinulf Vågene

Nyvalgt styreleder i LNL

 

Hafrsfjord, 16. april 2015

 

Nærmere omtale av styrets medlemmer finner du under «Hva/hvem er LNL?»: http://lanaturenleve.no/om-oss/