15. apr, 2015

SINTEF-seminar: Offshore vind – global storindustri og ny vekstnæring i Norge

www.sintef.no

7. mai 2015: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Oslo

- Interessen for offshore vindkraft er stigende. Statkraft og Statoil er allerede aktive som utbyggere i UK, og norsk industri bidrar med leveranser av teknologi og kunnskap internasjonalt. Totalt har over 150 norske selskap interesse innenfor feltet. Tidspunktet er ideelt for at oljekompetanse kan flyttes over til et nytt og framtidsrettet satsingsområde. Men er det vilje og guts nok hos politikere og industri til å satse stort og langsiktig nok?

Gratis inngang.