14. apr, 2015

Gamesas nye prototype på 5 MW!

www.vindkraftsnyheter.se

Konsesjonssøknadene for Raskiftet og Kjølberget åpner opp for 5 MW-turbiner hvis OX2 skulle ytre ønske om det:

"Aktuelle turbiner vil ha en installert effekt på mellom 2 og 5 MW. Hvilken type og størrelse som velges avhenger av hvilke vindturbiner som best fyller de tekniske og økonomiske krav på utbyggingstidspunktet. Dette kan først bli avklart etter at eventuell konsesjon er gitt og tilbud fra leverandører er hentet inn. Antall vindturbiner som installeres vil være avhengig av nominell effekt for den eller de typene vindturbiner som velges."

Svenske vindkraftnyheter: 14. april 2015.