13. apr, 2015

Nedmontering av vindkraftverk och ansvar för återställande

www.naturvardsverket.se

Att montera ned vindkraftverk som inte längre är i bruk handlar inte bara om att återställa platsen.

Det handlar också om resurshushållning genom att åternyttja de olika material som vindkraftverket består av och att minska föroreningsrisken. Det är därför viktigt att frågan om nedmontering och borttagande tas upp när vindkraftsanläggningar tillståndsprövas. Det är också viktigt att det finns en ekonomisk säkerhet som säkerställer att vindkraftverken i framtiden kan monteras ned.

Naturvårdsverket: 25. november 2014.