12. apr, 2015

Program svensk/norsk elsertifikatseminar 24. april 2015

Den 24 april arrangerar Energimyndigheten ett svensk-norskt elcertifikatseminarium tillsammans med Norges Vassdrags- og Energidirektorat, NVE. Nu har programmet färdigställts, och innehåller såväl kontrollstation 2015 som olika utgångspunkter för analyser.

Under seminariet kommer myndigheterna att presentera relevanta ämnen för den svensk-norska elcertifikatsmarknaden. Bland programpunkterna kan nämnas:

 

● Status för kontrollstation 2015
● Analys av kommande tekniska justeringar av kvoter
● Framtida projekttillgång
● Reservensutveckling 

Dessutom bjuds representanter från branschen att bidra med sina synpunkter och perspektiv.

 

Länk till mer information om seminariet samt anmälningsformulär.

 

Alla praktiska frågor kring arrangemanget ska ställas till Energimyndigheten och då gärna genom att ta kontakt via elcert...@energimyndigheten.se 

 

Programmet: www.energimyndigheten.se/Global/F%C3%B6retag/Elcertifikat/Elcertifikatseminarium/Program%20elcertifikatseminarium.pdf