10. apr, 2015

Sikkerhetsavstand ikke overholdt. 2 km vei må legges om.

www.trafikverket.se

Drøyt 2 km av veien som passerer Björkhöjden vindkraftverk må legges om av sikkerhetsgrunner for iskast! Vindturbiner er reist for nære allmenn vei. Planlagt byggestart vinteren 2016.

Trafikverket: 2. april 2015.