10. apr, 2015

"Funksjonelt skille" til besvær (?)

www.grette.no

I større kraftselskaper skal ledelsen i den monopolbaserte nettvirksomheten holdes adskilt fra den konkurranseutsatte delen av virksomheten. Men hvordan avgjøre hvem som er ledelsen?

Skrevet av advokatene Marius Svendsvoll Langnes og Ulf Heitmann, 10. april 2015.