10. apr, 2015

Hvilken innsynsrett har man i kraftselskaper?

www.grette.no

Med offentlighetsloven skal offentlige virksomheter være åpne og gjennomsiktige. Kan man også se kraftselskapene i kortene?

Skrevet av advokatene Marius Svendsvoll Langnes og Lene Moe Blom, 25. mars 2015.