9. apr, 2015

Grønn teknologi fra en giftpøl

www.nrk.no

Takk til NRK! Omsider settes det fokus på denne elendigheta som forties av vindkraftindustrien og diverse grønne organisasjoner.

- I et av verdens mest forurensede områder utvinnes mineraler som moderne, grønn teknologi er helt avhengig av. Smart-telefoner, vindmøller og elbiler inneholder stoffer som kommer fra giftpølen Baotou i Indre Mongolia i det nordlige Kina.

- Bøndene som bodde i landsbyer i det tidligere landbruksområdet måtte flytte. Avlingene ble uselgelige og dyrene ble syke. De som er igjen klager over forurensning og helseplager. Nå står de på sidelinjen og ser utover et goldt landskap. Dette livløse landskapet er blant verdens mest forurensede, men også nøkkelen til Kinas nye rikdom. Utvinningen av de ettertraktede mineralene har kostet.