9. apr, 2015

Frisk i naturen - foredrag med Kenneth Birkenes

www.trysil.kommune.no

Mandag 20. april kommer Kenneth Birkenes til Trysil. Foredraget skal han holde på Sønsthagen kl. 18.30. Arrangørene på frisklivssentralen og frivilligsentralen ønsker alle velkommen til et inspirerende foredrag om betydningen av natur og friluftsliv i en kritisk livssituasjon.

Mer info på hjemmesida til Trysil kommune.