5. apr, 2015

Diagram - Svensk vindkraftproduksjon 2014

2926 turbiner i drift. Installert effekt 5454 MW. Gjennomsnittlig effekt 1323 MW. Kurver: totalt forbruk, produksjon vind med midtlinje = snitt.