4. apr, 2015

Sivilombudsmannen: Manglende ytringsfrihet og møteoffentlighet

www.sivilombudsmannen.no

- Folkevalgte organer må i større grad ta inn over seg at hovedregel ved behandling av saker i møter er offentlighet.

- Vi vil selv i større grad ta initiativ til å undersøke om forvaltningen øver urett mot borgerne, sier sivilombudsmannen.

Pressemelding 23. mars 2015.