4. apr, 2015

Viktig møte om ny regulering av Osensjøen med sidevassdrag

"Tirsdag 14. april blir det åpent møte i Søre Osen samfunnshus om en eventuell ny regulering av Osensjøen med sidevassdrag. Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) vil bygge kraftverk i Osensjøen, senke den og samtidig føre over vann fra Østre Æra og Østre Flisa. Utbyggingsplanene har ført til en klassisk debatt i slike tilfeller: utbyggere kontra naturvernere, med alle avskygninger innimellom. På det åpne møtet møter det folk fra GLB, Norsk Institutt for vannforskning og Norges vassdrags- og energidirektorat i tillegg til talspersoner for kommunene. Ett av spørsmålene som skal diskuteres, er hvordan fisk vil bli påvirket av utbygging."

 

Kilde: Østlendingen 1. april.