2. apr, 2015

Ny förordning för effektivare vindkraftsutbyggnad

www.regeringen.se

- Förordningen ger Svenska kraftnät möjlighet att låna ut pengar till nätföretag för att genomföra de nätförstärkningar som krävs. I och med att Svenska kraftnät tar viss ekonomisk risk genom att tillfälligt stå för den inledande kostnaden, och därefter låta elproducenterna betala för sin andel i den takt de ansluter sig till elnätet, underlättas utbyggnaden av vindkraft i bra vindlägen.

Miljö- och energidepartementet: Pressemelding 2. april 2015.