2. apr, 2015

Vil nekte oljebyråkrater å eie oljeaksjer

m.hegnar.no

Etter at Sysla og Offshore.no i mars avslørte at 26 ansatte i Oljedirektoratet og Petroleumstilsynet eier aksjer i oljeselskaper de er satt til å kontrollere, er det blitt satt i gang undersøkelser hos Olje- og energidepartementet og Arbeids- og sosialdepartementet.

NTB/Hegnar 2. april 2015.