1. apr, 2015

Samer vil stoppe vindkraft på Stokkfjellet

selbyggen.no

- Innen klagefristen har NVE mottatt flere klager på konsesjonen som er gitt til vindkraftutbygging i Stokkfjellet. Den mest omfattende klagen er kommet fra Gåebrien sijte, og gjelder konsekvensene for reindrift i Bringen-området. Nå må TrønderEnergi avvente Olje- og energidepartementets klagebehandling før de kan starte utbygging.

Selbyggen - Lokalavisa for Neadalen: 27. mars 2015.