30. mar, 2015

Ny release: Vindkraftens mörka skuggsida (e-Bok)

Ren el från industriell vindkraft har en mörk skuggsida av besvärande pulserande buller, som tränger direkt in i husen. Irriterande ljusskuggor från rotorer sköljer som vågor över landskapet och in igenom husets rum. Röda och vita blinkande varningsljus syns skarpt på natthimlen och roterande rörelser i landskapet stör både människor och djur i området.

 

En egensinnig vindkraftsindustri som utnyttjar människors rädslan för global uppvärmning, klimatförändringar och kärnkraft. En vindkraftsindustri som inte tar hänsyn till grannar utan istället krossar människors livsdrömmar och slutligen kanske gör dem sjuka.

 

 

Den negativa inverkan på människor, djur och natur står inte i proportion till elproduktionen, istället skapar den vindkraftsflyktingar. Allt detta händer medan politiker blundar och inte lyssnar till de många människor som har fått sin livskvalitet förstörd på grund av vindkraftverk.

 

"Besatt av vind" är skriven av den danske journalisten Peter Skeel Hjorth, som under 30 år var chefredaktör för den danska sjukskötersketidskriften "Sygeplejersken” (Sjuksköterskan) och under en period ordförande i danska Föreningen för Undersökande Journalistik (FUJ).

 

Hittas på:

1) www.saxo.com

2) Uttdrag: http://www.saxo.com/item/21740314

3) Hela boken: http://www.saxo.com/item/21740313