30. mar, 2015

Försvaret fortsatt mot vindkraft

www.skaraborgslanstidning.se

- Vindkraftverken stod på plats 2012, men året därpå upphävde regeringen dessa bygglov efter påtryckning från Försvarsmakten. Anledningen är att försvaret har infört så kallade stoppzoner runt flygflottiljerna. Försvaret menar därför att vindkraftverken är i vägen för deras flygverksamhet.

Skaraborgs Läns Tidning: 28. mars 2015.