29. mar, 2015

Foto fra OX2s anlegg i Fallåsberget, Ockebo kommune.

Vindkraftverket ble satt i drift 2013, og består av Siemensturbiner type SWT101, 2,3 MW, med totalhøyde 150 meter. OX2 har søkt om tillatelse til å heve høyden på turbinene fra 180 meter til 206 for Högkölenprosjektet! Da vil turbinene bli 56 meter høyere enn de du ser på foto.