28. mar, 2015

Framdriftsplan i følge Ola Børkes presentasjon 20. mars 2015

  • OX2 vil stå som ansvarlige for anskaffelsene, og disse vil være delt inn i et antall hovedentrepriser
  • Hovedleverandørene gjør så sine anskaffelser

– Veger og fundamenter

– Nett

– Turbiner

– Driftsrelaterte bygninger

 

  • Det forventes at en tidlig sondering i leverandørmarkedet vil starte opp vår/sommer 2015
  • Bygging fra 2016 og frem mot 2020
  • Etter dette tjenester knyttet til drift og vedlikehold