28. mar, 2015

Austri Vind i gang med å registrere leverandører


Lokalavisa 26. mars 2015: Austri Vind er i gang med å lage en database over mulige leverandører til vindkraftverkene i Hedmark, dersom de får grønt lys. 40 entreprenører og enkeltpersoner kom på informasjonsmøtet for å høre hva slags muligheter de har til å levere for Austri Vind når det eventuelt blir bygget ut vindmøller. Johan Höök, OX2, Ola Børke og Ole Martin Norderhaug er enige om at det er store muligheter for lokalt næringsliv dersom utbygging av vindkraftverk blir en realitet.