26. mar, 2015

Underhållskostnaden av vindkraft kan eskalera

www.vindkraftsnyheter.se

Drift -och underhållsutgifter kan nå 144 miljarder kronor till 2020.

GlobalData rapporterar i sin senaste undersökning att drift -och underhållsutgifter för vindkraftsektorn kan komma att öka från 76 miljarder kronor (9 miljarder dollar) under 2014, och komma kosta över 144 miljarder kronor till år 2020 (17 miljarder dollar).

Svenske vindkraftnyheter: 25. mars 2015.