26. mar, 2015

eSmart systems: Droner skal overvåke kraftnettet

www.digi.no

Dronen skal være i stand til å fange opp manglende topphatter i kraftledninger automatisk, råtne trær, sprekker i isolatorer og hakkespett-hull; vanlige utfordringer i arbeidet med å vedlikeholde strømnettet.

- Droner i seg selv er ikke nytt, men dette blir en drone som er tilkoblet og vet noe om tilstanden ute i nettet. Den kjenner topologien. Vi kan laste over kjøreruter og laste data inn i nettskyen og bruke maskinlæring og algoritmer for automatisk å finne feil, forklarer systemingeniør Christian Thun Eriksen i eSmart Systems.

Resultatet skal bli en mer effektiv drift. Jo raskere et strømbrudd kan identifiseres og feilen utbedres, jo lavere blir kraftselskapenes såkalte kilekostnad, det vil si kostnaden ved ikke å få levert energi i en periode.

Digi: 5. mars 2015.