24. mar, 2015

Vill vi ha orörd natur kvar?

www.allehanda.se

Fra Allehanda: Ledare 23. mars 2015:

För även om vindkraftverken placeras i glesbygden är bygderna sällan så glesa att ingen berörs. Som regel är de i stället bebodda av människor som tvingas leva med konsekvenserna av ytterligare ett ingrepp i naturen.

Det som ur ett nationellt perspektiv kan framstå som rationellt kan ur den enskildes perspektiv upplevas som ett dråpslag mot den bygd man älskar och vill försvara. I så måtto påminner dilemmat en hel del om regleringen av de norrländska älvarna.

Ur ett grönt perspektiv framstår det som nödvändigt att fortsätta utbyggnaden av förnybar energi. Men om denna utbyggnad tillåts ske genom att lokalsamhällen hänsynslöst körs över kommer ett stort misstag att återupprepas.