14. mar, 2015

Økende kraftoverskudd må brukes til klimatiltak

www.energinorge.no

– Vi har sammen med Svensk Energi advart mot å øke fornybarmålet Det er for oss uforståelig at svenske myndigheter ønsker å øke kraftoverskuddet i 2020 ytterligere. Vi har mye fossil energibruk som bør erstattes med fornybar energi også i Norge, men det er dårlig samfunnsøkonomi å øke målet nå. I tillegg til at dette representerer et inntektstap for kraftnæringene i våre to land, gjør endringen det også vanskeligere å få kraftmarkedene til å fungere bedre over tid, sier administrerende direktør Oluf Ulseth.

EnergiNorge: 13. mars 2015.