14. mar, 2015

Äntligen! Skattefriheten för egenproducerad vindkraft begränsas

news.cision.com

Skattefritaket for egenprodusert vindkraft har motivert kommuner og privatpersoner til å kjøpe vindkraftandeler/turbiner i flere år. Vedtaket må få følger for utbyggere som satser på investorer/kunder innenfor målgruppa - eksempelvis OX2! Kan dette blir redningen for Västrenorrland og Jämtland?

- Som skattelagstiftningen ser ut idag kan alla (företag, kommuner eller privatpersoner) som inte levererar el yrkesmässigt slippa skatt på den el som används för egen förbrukning om den produceras i ett vindkraftverk som man själv äger. Det innebär en kraftfull subvention på 37 öre (energiskatt + moms) per kilowattimme. För andra energislag finns motsvarande skattebefrielse bara upp till en effekt av 100 kilowatt men för vindkraften finns ingen begränsning. Det här betyder att el från vattenkraft eller biobränslen är dyrare att producera. Det betyder också att det är dyrare för ett energibolag att producera vindkraft än för exempelvis ett stort företag eller en kommun, eftersom energibolaget "levererar yrkesmässigt".

Svensk Fjärrvärme: Nyheter 13. mars 2015.