14. mar, 2015

Ljudsignal från vindkraftverk ska skrämma bort fåglar

www.nyteknik.se

- Vi tror att radarn ska kunna upptäcka stora fåglar, eller större flockar av små fåglar, på upp till tio kilometers avstånd. Om de närmar sig kraftverken ska en automatisk ljudsignal användas för att skrämma bort dem, förklarar Toni Sulameri.

Ny Teknik: 12. mars 2015.