14. mar, 2015

Enighet om endringer i elsertifikatavtalen

www.regjeringen.no

- Olje- og energiminister Tord Lien og Sveriges energiminister Ibrahim Baylan er enige om endringer i avtalen som regulerer det norsk-svenske elsertifikatsamarbeidet. Det felles målet for elsertifikatmarkedet i 2020 økes med to terrawattimer (TWh), fra 26,4 TWh til 28,4 TWh. Måløkningen innebærer ingen endring i den norske finansieringsforpliktelsen (13,2 TWh). Samtidig skal det svenske elavgiftsfritaket for egenprodusert vindkraft fjernes for nye anlegg.

Regjeringen: Pressemelding 13. mars 2015.