13. mar, 2015

Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner

www.energinorge.no

«Rettslige rammer for ytelser til vertskommuner ved prosjektering, utbygging og drift av vindparker» utarbeidet av Advokatfirmaet Thommessen, august 2013.