13. mar, 2015

25 år med energiloven: 29. juni 2015

www.thommessen.no

- Energiloven ble starten på radikale endringer i konkurransebildet innen kraftproduksjon og kraftomsetning i Norge. Jens Naas-Bibow forteller om et omskiftelig regelverk som fortsetter å definere de store strukturendringene i kraftbransjen.