13. mar, 2015

Regjeringen varsler ny reiselivspolitikk

www.regjeringen.no

Hvordan storstilt vann- og vindkraftutbygging, som raserer natur- og kulturlandskapene våre, skal harmonisere med ny reiselivspolitikk, skal bli litt av et kunststykke!

Nyheter 9. mars 2015: Vil ha flere turister til Norge

Reiseliv er en av verdens raskest voksende næringer. Nå varsler regjeringen ny reiselivspolitikk. Norge skal ta større del av den internasjonale veksten.

Regjeringen skal legge frem en ny stortingsmelding om norsk reiselivspolitikk. Det er 15 år siden forrige stortingsmelding om reiseliv. Mye har skjedd siden da.