12. mar, 2015

Vindkraft er en massiv gambling

www.adressa.no

- Vi skal over til vindkraft av miljøhensyn, men ikke av økonomiske hensyn. For det er massiv gambling. Det er ikke noe kommunene bør bruke penger på, sa Torvik.

Adresseavisa 12. mars 2015.