11. mar, 2015

Ola Børke, Austri Vind, valgt inn i styret for NORWEA!

 

Norwea: Nyheter 11. mars 2015:

 

NORWEA (Norsk vindkraftforening) avholdt 5. mars sitt årsmøte i hyggelige omgivelser på Gamle Logen.

 

-Vi er meget fornøyd med gjennomføringen av de mål vi hadde satt for 2014, kommenterer administrerende direktør Øyvind Isachsen i NORWEA.

 

 

 

 

Peter Aall Simonsen fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ble gjenvalg som styreleder i NORWEA.

 

- Jeg takker for årsmøtets tillitt, og ser frem til en spennende tid både for NORWEA og norsk vindkraft. Jeg tror vi har fått på plass et meget habilt og kunnskapsrikt styre med ulik kompetanse, interesse og bakgrunn, uttaler Simonsen.

 

- Alt ligger til rette for at vi nå har fått på plass nye avskrivningsregler, og jeg tror at vi de neste årene vil se en signifikant økt aktivitet i det norske markedet. Videre ser jeg flere viktige oppgaver for NORWEA: Vi skal holde trykket oppe for å få ut flere endelige konsesjoner, sikre tilgang på kapital til prosjektene, samt styre arbeidet med sertifikatmarkedet i en riktig retning for å nevne noen. At Statnett også har tatt investeringsbeslutning på Tysklandskabel gjør at stemningen nå er god, avslutter han.

 

Det nye styret i NORWEA:

 
1. Peter Aall Simonsen (styreleder) – fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig
2. Ola Børke – Austri Vind
3. Mette Kristine Kanestrøm - Lyse
4. Lisa M. Ekstrand - Vestas
5. Harald Dirdal – Havgul
6. Per Ove Skorpen – Rambøll
7. Tom Murley – HG Capital
8. Tormod Eggan – TrønderEnergi Kraft
9. Peter Knutzen – SEB
10. Lise Toll – E.On