11. mar, 2015

2-1 til Anders Skonhoft over Norwea!

www.dn.no

Fortsatt milliarder blåst bort...

- Norweas oppgave er å kjempe for særinteressene til vindkraftindustrien og å få politikerne til å gi mest mulig subsidier. For en samfunnsøkonom er oppgaven helt annerledes.

DN: 10. mars 2015.