11. mar, 2015

Hvordan kan vi skape et framtidig drømmeløft for norsk reiseliv?

www.ntbinfo.no

Hvordan kan vi skape et framtidig drømmeløft for norsk reiseliv?

Innovasjon Norge vil gi reiselivet et drømmeløft! Med natur- og kulturlandskap dominert av vindturbiner på 220-240 meter?

«Hva skal til for å øke verdiskapingen av turisme i Norge og gi reiselivet et drømmeløft som kan bidra til at reiselivet blir en avgjørende næring for fremtiden? Den 13. mars samler Innovasjon Norge reiselivsnæringen for å få innspill som skal bidra til et fremtidig løft for norsk reiseliv.»

Hva med å nekte turbiner innpass i typiske turist- og reiselivsområder, spør LRL?

Pressemelding: 11. mars 2013