10. mar, 2015

Grønne sertifikater eller avgift på utslipp?

10. mars 2015: Grønne sertifikater er et upresist virkemiddel for å få ned utslippene, sier CICERO-forsker Kristin Linnerud. Det kan vi skrive under på!