8. mar, 2015

Det er nok konsesjoner. Start byggingen.

www.ge.no

– Det er ikke konsesjoner som er flaskehalsen for å få bygd ut vindkraft i Norge. Vi har lagt til rette, nå er det dere som må ta investeringsbeslutninger, sier Lien.

Statsråd Lien er historiker. Bør kanskje overlate investeringsbeslutningene til kraftbransjens økonomer...!

Europower: Nyheter 6. mars 2015.