8. mar, 2015

Hva er et pumpekraftverk?

Tyskland må ha tilgang til strømkilder som kobles raskt inn, når sola uteblir og vinden ikke blåser. Skal norsk vannkraft fungere som back-up (Tyskland henter strøm fra Norge når det kniper - for senere å sende overskuddskraft som kan pumpe vann opp igjen i norske dammer) kreves pumpekraftverk. Men hva er et pumpekraftverk?

 

Pumpekraftverk

 

  • Er spesialutgaver av vannkraftverk. I perioder med overskuddskraft på nettet driver de elektromotorer som pumper vann fra et nedre magasin, eller en innsjø, til et øvre magasin.
  • Brukes til energilagring i perioder med overskuddskraft. Finnes ved vanlige vannkraftverk og som frittstående anlegg, gjerne med to kunstige magasin.
  • Norge har en liten håndfull pumpekraftverk. Hovedformålet er sesongpumping av energi fra sommer til vinter og utnyttelse av store nedbørsmengder. I resten av verden brukes de i hovedsak til døgnregulering – vannet pumpes opp om natta mens det om dagen brukes til strømproduksjon.

 

(Kilde: SINTEF Energi)

 

Krever en rekke investeringer

 

Leveranser av “back-up-kraft” fra Norge – balansekraft på fagspråket – krever en rekke investeringer. Flere vannkraftverk må utvide kapasiteten og flere må bygges om til såkalte pumpekraftverk. Det vil si at de får turbiner som kan reverseres, og dermed bli i stand til å pumpe vann tilbake igjen i reservoarer når det er billig sol- og vindkraft i markedet.

 

For at slik pumping skal bli mulig i tilstrekkelig grad, må det bygges tunneler mellom vannreservoar som ikke er forbundet i dag. I tillegg trengs nye undersjøiske strømkabler til Kontinentet, og det norske linjenettet må forsterkes. «Forsterkningene som må til i strømnettet, før vi kan sende store kraftmengder til kablene på Sørlandskysten, vil trolig åpne for nye “monstermast-konflikter”», mener Magnus Korpås, seniorrådgiver i SINTEF og professor ved NTNU.