8. mar, 2015

Produktivitetsrapporten om samfunnsøkonomi

Fra Produktivitetsrapportens sammendrag side 32 (NOU 2015/1):

 

«Samfunnsøkonomisk analyse bør i større grad enn i dag ligge til grunn for politiske beslutninger, og det må bli større oppmerksomhet om å realisere de forventede gevinstene av tiltak.»

 

Svært så interessant vurdering i lys av norsk vindkraftutbygging som ikke er samfunnsøkonomisk lønnsom, men baserer utbygging og drift på store subsidier og særskilte avskrivningsordninger. Hva tenker statsråd Tord Lien om det?