7. mar, 2015

Les utredningen om privatisering av Statskog SFs skogvirksomhet

www.statskog.no

Foretaksmøtet vedtok i sak 14/14 å be Statskog SF forberede privatisering av foretakets skogvirksomhet gjennom å utrede ulike modeller for privatisering og organisering av skogvirksomheten på økonomisk drivbare arealer, og økonomiske og praktiske konsekvenser av modellene.

Det ble bedt spesielt om at allmennhetens tilgang til jakt og vilkår for jakt, fiske og friluftsliv skulle belyses. Videre at eventuelle problemstillinger til andre brukerinteresser ble belyst. Herunder kommer vilkår for reindriften.

Styret har siden oppdraget ble gitt prioritert arbeidet med utredningen. Det er lagt stor vekt på å forsøke å belyse konsekvensene av ulike modeller for eier, for brukerne av arealene, for gjenværende virksomhet og for næringen knyttet til skogen som et hele.

1. mars 2015