7. mar, 2015

Norge motarbeider viktig klimaregelverk!

Så sant som det er skrevet. Det må settes større trykk på energieffektivisering.