4. mar, 2015

Anders Skonhoft: Blåser i milliarder

www.dn.no

Anders Skonhoft, professor i samfunnsøkonomi ved NTNU og medredaktør av boken Naturressursenes økonomi:

- Bedriftsøkonomien ved Fosen-prosjektet er håpløs. Men samfunnsøkonomien er enda mer håpløs fordi kostnadene ved omfattende miljøødeleggelser og tap av biologisk mangfold ikke er tatt med.

Det foreligger ikke noe samfunnsregnskap.

Dagens Næringsliv: 02.03.15.