3. mar, 2015

Nordland fylke vant viktig kraftsak

www.highnorthnews.com

Nordland fylkeskommune vant rettsaken mot Nordkraft AS om vannkraften fra Svartisen. En prinsipiell avklaring på at vannkraftrettighetene fra Svartisen skal tilhøre befolkningen i Nordland.

Avisa Nordland/High North News 03.03.15.