1. mar, 2015

Vindkraftavskrivninger kan tidligst vedtas i juni

De nye ekstraordinære avskrivningsreglene for vindkraft kan tidligst bli vedtatt i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett, som normalt vedtas i slutten av juni.

 

Mandag 16. februar la regjeringen fram nye regler for vindkraftavskrivninger som skal tiltrekke flere investeringer til Norge. I følge det nye forslaget kan vindparker, bygget etter 1. januar 2015, skrive av investeringer med 20 prosent årlig i en periode på fem år, selv om de nye reglene ikke blir vedtatt før til sommeren.

            Stortinget kan tidligst vedta endringene i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett for 2015, skriver Finansdepartementet i en e-post til Montel. Revidert budsjett legges fram 12. mai, og vedtas i Stortinget i slutten av juni.

 

De ekstraordinære avskrivningsreglene innebærer en skattelette på opp mot 600 millioner norske kroner. Ordningen må derfor notifiseres av Esa, EØS-avtalens overvåkningsorgan. Endringene trer ikke i kraft før forholdet til EØS-avtalens statsstøtteregler er avklart, skriver departementet, men det er ikke nødvendig at Stortinget vedtar reglene før saken legges fram for Esa. Finansdepartementet vil ta kontakt med Esa for å avklare eventuelle EØS-rettslige problemstillinger knyttet til forslaget. En eventuell notifikasjon av regelen vil være offentlig når den sendes, skriver Finansdepartementet. Samtidig peker departementet på at saksbehandlingstiden i Esa er svært vanskelig å anslå. En notifiseringsprosess kan ofte ta fra to til seks måneder. Er Esa i tvil, kan prosessen ta opp mot to år. For at prosessen skal ta kortest mulig tid, vil departementet sørge for at Esa får god informasjon.

 

Kilde: Montel, 18.02.15.