1. mar, 2015

Fakta 2015: Energi- og vannressurser i Norge

www.regjeringen.no

OEDs faktahefte om norske energi- og vannressurser er nå klar:

• gir en samlet fremstilling av produksjon, overføring og forbruk av energi i Norge
• presenterer rammeverket som regulerer energiforsyningen og de viktigste lovene som setter rammene for forvaltningen
• gir en oversikt over de viktigste aktørene i det norske kraftmarkedet og innsatsen innen forskning, teknologi- og kompetanseutvikling