1. mar, 2015

Tatt av vinden (4 s.): Klassekampen 28.02.15. anbefales!

En av landets fremste eksperter på forvaltningsjuss, jussprofessor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen, tviler på at kraftselskapenes kjøp av goodwill er lovlig:

“Juridisk er dette svært problematisk. Loven sier at kommunens høringsuttalelse skal legge vekt på om lokale miljøhensyn er tilstrekkelig vektlagt. Kommunens plikt etter loven er da å komme med en uttalelse som legger vekt på reint miljømessige hensyn. Når utbygger (det er snakk om Havguls prosjekt i Sirdal), som her, tilbyr, eller lover en rekke andre fordeler som ikke har noen direkte tilknytning til de miljømessige konsekvensene av byggeprosjektet, er det en betydelig fare for at kommunen vektlegger dette på bekostning av de hensynene som skal vektlegges. Mye kan tyde på at vedtaket i Sirdal er ulovlig”, sier han. “Her bør fylkesmannen avgjort foreta en lovlighetskontroll av kommunens vedtak, og vurdere om det er ugyldig på grunn av at det er tatt utenforliggende hensyn”, sier Bernt. “Dersom kommunens vedtak ikke er gyldig, er heller ikke konsesjonen verdt noe, mener han: “Da vil en eventuell konsesjon bli kjent ugyldig på grunn av feilen i avgjørelsesprosessen”.