28. feb, 2015

Kunstig lys er skadelig og forstyrrende for dyrelivet

www.nrk.no

(Hva da med turbiner, utstyrt med blinkende, høyintensive hinderlys, som reises i urørt natur uten kunstig lys?)

- Økende mengder kunstig lys har store konsekvenser for dyre- og planteliv, viser en fersk rapport. Lysforurensning får for lite oppmerksomhet i Norge, mener forsker Arne Follestad.

Steinar Midtskogen har en del egne målinger som gir en pekepinn på effekten av snødekke, som Follestad etterlyser i NRK-artikkelen. Hans tommelfingerregel er at snødekke gir tre ganger så kraftig lysforurensing sammenlignet med samme belysning når det er barmark.

Etter Midtskogens syn er lysforurensing det desidert mest visuelt forurensende vi har for miljøet. Samtidig er det et totalt ignorert tema hos miljøorganisasjonene.

NRK: 14.02.15.