28. feb, 2015

Energieffektivisering skal nå betraktes som en viktig energikilde

www.cicero.uio.no

Energieffektivisering skal nå betraktes som en viktig energikilde – på linje med annen energiproduksjon!

Norge har gjennom mange år forsøkt å selge inn norsk gass som et kinderegg som skal redde både klimaet og energisikkerhet. Da EU la frem 2030-målene i oktober 2014, ble det imidlertid lagt stor vekt på at energieffektivisering vil spille en viktig rolle for å øke energisikkerheten i de europeiske landene.

Energieffektivisering har ikke vært like godt tatt i mot i gassbransjen. Kommisjonen foreslår nå en rekke konkrete energieffektiviseringstiltak, og energieffektivisering skal nå betraktes som en viktig energikilde – på linje med annen energiproduksjon.

Cicero: 25.02.15.